SMS

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

Polityka Bezpieczeństwa Grafprom Aviation

Szkoła latania Grafprom Aviation  Sp. z. o. o. jest certyfikowanym ośrodkiem szkolenia lotniczego. Dzięki innowacyjnemu podejściu oraz pasji latania poszerzamy Nasze jak i Państwa horyzonty.

Celem naszej organizacji jest ukazanie Państwu drogi do piękna lotniczego świata oraz czerpanie z niego przyjemności, satysfakcji oraz możliwości.

Jednak oferując Państwu nasze usługi, kierujemy się najważniejszym w lotnictwie priorytetem, a mianowicie  bezpieczeństwem. Poprzez permanentną analizę ryzyka dbamy o bezpieczeństwo operacji lotniczych, bezpieczeństwo wykonywanych usług, a także bezpieczeństwo  klientów na terenie firmy.

Powyższe założenia realizuje Kierownik Odpowiedzialny Organizacji. Jego głównym zadaniem jest organizacja sił i środków do celów prawidłowego zarządzania organizacją w ramach utrzymywania  wysokich standardów bezpieczeństwa. Ponad to bardzo istotną kwestią należącą do kompetencji Kierownika Odpowiedzialnego Organizacji jest propagowanie postulatów systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie wśród personelu organizacji oraz jej członków.

Kierując się ideą Just Culture  Kierownik Odpowiedzialny Organizacji czuwa nad systemem dobrowolnego zgłaszania niepożądanych zdarzeń lotniczych. Dzięki temu może obiektywnie analizować nadesłane formularze oraz wydawać stosowne zalecenia.

Kierownik Odpowiedzialny Organizacji Grafprom Aviation Sp. z. o. o. ma również na celu:

  • Implementację przepisów prawa lotniczego na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym;
  • Propagowanie kultury bezpieczeństwa wśród personelu oraz członków organizacji;
  • Skutecznego realizowania założeń systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji;
  • Dbanie o wysoki poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych.

Dzięki realizacji wyżej wymienionych intencji organizacja może cieszyć się linearnym przepływem informacji na wszystkich szczeblach, a tym samym utrzymywać poziom ryzyka wystąpienia zdarzeń lotniczych na akceptowalnym poziomie. Z pewnością zaangażowanie personelu jak i członków Grafprom Aviation Sp. z.o.o. pozwala cieszyć się renomą wiarygodnego jak i bezpiecznego partnera w branży lotniczej.

POBIERZ FORMULARZ

  • OPIS ZAGROŻENIA (formularz zgłoszeniowy)
  • Analiza zagrożenia przez kierownika bezpieczeństwa
  • Analiza zagrożenia przez kierownika bezpieczeństwa
  • Ustalenie działań naprawczych
  • Realizacja działań naprawczych