Kurs teoretyczny na pilota turystycznego PPL(A)

1900.00 

Nasz dwuetapowy system szkolenia online zapewnia elastyczność i wygodę dla uczestników. Pierwszy etap to szkolenie teoretyczne, które można odbyć w dowolnym czasie i miejscu dzięki naszej platformie e-learningowej. Dzięki temu uczestnicy mają pełną kontrolę nad swoim tempem nauki i mogą dostosować szkolenie do swojego harmonogramu. Na szkolenie możesz zapisać się indywidualnie, już nie musisz czekać na grupę kursantów i ogłoszenie kolejnego naboru.

Każdy moduł szkolenia teoretycznego zawiera kompleksowe materiały edukacyjne, w tym teksty, prezentacje multimedialne i nagrania dźwiękowe. Nasz autorski kurs teoretyczny jest dostępny w dwóch językach – polskim i angielskim, co umożliwia uczestnikom wybór preferowanego języka. Okres samokształcenia zakłada 85 godzin zajęć teoretycznych.

Po zakończeniu szkolenia online, uczestnicy przechodzą do drugiego etapu, który obejmuje zajęcia z instruktorami w formie weekendowego spotkania online. Dzięki temu mają oni możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonymi instruktorami i mogą dyskutować na temat bardziej zaawansowanych zagadnień lotniczych. Stanowią one 17 godzin zajęć w grupie. Grupa uczestników startuje już od dwóch osób, więc nie ma potrzeby czekania na grupę kursantów!

Nasza platforma szkoleniowa, oparta na nowoczesnych technologiach, umożliwia dostęp do materiałów szkoleniowych o każdej porze dnia i nocy. Ponadto, system śledzenia postępów pozwala uczestnikom monitorować swoje osiągnięcia i zobaczyć, na których obszarach wymagają dodatkowej pracy.

Kończąc szkolenie teoretyczne, uczestnicy przechodzą egzamin wewnętrzny, który jest wymagany do uzyskania certyfikatu. Nasz certyfikat jest uznawany w ramach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i otwiera drogę do rozpoczęcia szkolenia praktycznego.

Pragniemy podkreślić, że ważnym elementem przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego jest wykonanie badań lotniczo-lekarskich. Lista lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń w zakresie wymagań zdrowotnych:
https://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy

W razie pytań dotyczących naszego dwuetapowego systemu szkolenia online, prosimy o kontakt. Nasz zespół jest gotowy, aby udzielić wszelkich niezbędnych informacji i pomóc w rozpoczęciu fascynującej przygody z pilotażem samolotowym.

Szkolenie teoretyczne PPL(A) składa się z następujących przedmiotów:

prawo lotnicze,
człowiek – możliwości i ograniczenia,
łączność,
meteorologia,
zasady lotu,
procedury operacyjne,
wykonanie i planowanie lotu,
ogólna wiedza o samolocie oraz nawigacja.

Scroll to top