Distance learning – kursy na pilota samolotu lub śmigłowca

kurs pilota

Distance learning

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek praktyki jesteśmy zobligowani do zapoznania się z częścią teoretyczną danego zagadnienia. Pozwala to na poznanie wszelkich podstaw jeszcze przed odbyciem pierwszego lotu. Szkolenia teoretyczne online to forma kursu, która daje możliwość odbyć znakomitą większość zajęć teoretycznych nie wychodząc z domu.

Przygotowaliśmy pierwszy w Polsce program szkolenia PPL(A) oraz LAPL(A) oparty na e-learningu mówionym, działającym na urządzeniach mobilnych. Dzięki niemu w prosty i efektywny sposób przejdziesz etap teoretyczny o każdej porze nie wychodząc z domu.

Pozostałe kursy online odbywają się za pomocą programu MS Teams prowadzonych przez naszych instruktorów. Są to zajęcia prowadzone na żywo podczas których można zadawać pytania.

Szkolenie metodą distance learning na naszej platformie e-learningowej odbywa się zgodnie z Programem Szkolenia Zatwierdzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

 

Dwuetapowy system szkolenia on-line

Program szkolenia teoretycznego jest prowadzony zgodnie z europejskimi standardami i przepisami FCL. Szkolenie teoretyczne PPL(A) prowadzone jest w języku polskim lub angielskim i odbywa się na podstawie programu zaakceptowanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z posiadanym przez ATO ZONDA.aero certyfikatem. Nasz autorski kurs teoretyczny na pilota samolotowego turystycznego PPL(A) oparty jest na e-learningu mówionym, który z powodzeniem można realizować na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu nasza platforma szkoleniowa jest dla Was dostępna o każdej porze.

Okres samokształcenia zakłada 100 godzin zajęć teoretycznych. Po ukończeniu wszystkich modułów na platformie następuje drugi etap teorii, jakim są zajęcia z instruktorami w formie wykładów. Stanowią one 17 godzin zajęć w grupie i odbywają się podczas weekendowych zajęć. Zajęcia te prowadzone są online poprzez platformę MS Teams.

Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem certyfikatu, który umożliwia rozpoczęcie szkolenia praktycznego. Certyfikat ten uznawany jest we wszystkich krajach należących do EASA. Należy pamiętać, że do wykonania lotu samodzielnego konieczne jest okazanie orzeczenia wykonanych Badań Lotniczo-Lekarskich, minimum 2 klasy zgodnie z wymogami FCL.

Lista lekarzy orzeczników uprawnionych do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń w zakresie wymagań zdrowotnych:
https://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy

Szkolenie teoretyczne PPL(A) składa się z następujących przedmiotów:

  • prawo lotnicze,
  • człowiek – możliwości i ograniczenia,
  • łączność,
  • meteorologia,
  • zasady lotu,
  • procedury operacyjne,
  • wykonanie i planowanie lotu,
  • ogólna wiedza o samolocie oraz nawigacja.

 

Zonda Aero Bydgoszcz