CPL(ME) + IR(ME)

CPL(ME) + IR(ME)

Wymagania wstępne:

-ukończony kurs teoretyczny do ATPL(A);

-co najmniej 150 godzin nalotu ogólnego w chwili rozpoczęcia szkolenia praktycznego do licencji CPL(A);

-co najmniej 200 godzin nalotu ogólnego w chwili ubiegania się o wydanie licencji CPL(A);

-minimalny wiek w chwili ubiegania się o wydanie licencji to 18 lat;

-wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie Part-MED  klasy 1.

Przebieg szkolenia:

250 godzin szkolenia teoretycznego w trybie zaocznym i stacjonarnym (zajęcia indywidualne lub grupowe) lub zaliczone szkolenie teoretyczne do licencji ATPL(A);

81 godzin w ramach szkolenia modułowego, jeżeli kandydat posiada tylko uprawnienie SEP(L);

egzamin teoretyczny CPL(A) lub ATPL(A);

egzamin praktyczny i uzyskanie licencji CPL(A).

Dodatkowe informacje:

-szkolenie MEP(L)+IR+CPL objęte jest stawką VAT 0%

-opłaty za egzamin teoretyczny i praktyczny LKE muszą być dokonane zgodnie z tabelą opłat na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego