Zarządzanie Ciągłą Zdatnością do Lotu CAMO

CAMO zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu

Zarządzanie Ciągłą Zdatnością do Lotu CAMO

Ciągła zdatność do lotu CAMO oznacza szereg działań mających na celu zapewnienie, że statek powietrzny spełnia wymagania odpowiednich przepisów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Niezbędne jest także wykazanie posiadania kompletu dokumentów i pozostanie w ciągłej zdatności do wykonywania bezpiecznych lotów. Bez możliwych do zidentyfikowania zapisów użytkowania statku powietrznego, jest on jedynie maszyną wyposażoną w różnego rodzaju urządzenia. CAMO jest więc nieodzowną częścią posiadania lub użytkowania dowolnego statku powietrznego.

 

Ciągła zdatność do lotu CAMO z ZONDA.aero – dlaczego warto?

Dzięki naszym usługom Twoja maszyna będzie utrzymana w stanie idealnej gotowości, wystarczy zlecić nam dopełnienie wszelkich obowiązków.

Dostarczamy wysokiej jakości indywidualnie dobrane usługi każdego dnia pomagając klientom w osiąganiu zamierzonych celów. Zapewniamy starannie opracowane programy obsługi technicznej oraz ich aktualizację w zależności od zmian zachodzących w przepisach EASA.

Pomagamy w rejestracji statków powietrznych, zarówno nowych jak i tych, które zmieniają właścicieli. Ściśle przestrzegając przepisów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oferujemy naszym klientom najwyższe standardy zarządzania ich statkami powietrznymi. Wraz z rozwojem firmy planujemy wzbogacać nasz zakres zatwierdzenia o nowe typy statków powietrznych.

 

Jakie typy statków powietrznych obecnie zatwierdza się w ZONDA.aero?

ZONDA.aero otrzymała certyfikat o Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu CAMO nadany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wraz z Zakresem Zatwierdzania na:

 

 • Samoloty ELA 2,
 • Balony ELA 2.
CAMO lotnictwo - ciągła zdatność do lotu

Czy mogę odbywać loty bez utrzymywania statku powietrznego w ciągłej zdatności do lotu CAMO?

Właściciel lub leasingobiorca statku powietrznego, wg prawa UE z intencją przestrzegania przepisów EASA, zobowiązuje się utrzymywanie statku powietrznego w ciągłej gotowości do lotu i wyrzeka się odbywania lotów jeżeli:

 • statek powietrzny nie jest w stanie zdatności do lotów,
 • zainstalowane urządzenia operacyjne oraz awaryjne nie są sprawne lub są zamontowane nieprawidłowo,
 • świadectwo zdatności do lotów zakończyło swoją ważność,
 • obsługa techniczna statku powietrznego nie jest prowadzona zgodnie z wytycznymi.

 

Jakie czynności wykonywane są w CAMO?

 • zarządzanie dokumentacją,
 • nadzorowanie czasu eksploatacji samolotu,
 • przeglądy zdatności,
 • kontrola elementów o ograniczonej żywotności,
 • bieżąca obsługa techniczna,
 • modyfikacje,
 • wdrożenia zaleceń biuletynów.
Zonda Aero Bydgoszcz