Usługi

CAMO

Zarządzanie Ciągłą Zdatnością do Lotu CAMO

Ciągła zdatność do lotu CAMO oznacza szereg działań mających na celu zapewnienie, że statek powietrzny spełnia wymagania odpowiednich przepisów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Niezbędne jest także wykazanie posiadania kompletu dokumentów i pozostanie w ciągłej zdatności do wykonywania bezpiecznych lotów. Bez możliwych do zidentyfikowania zapisów użytkowania statku powietrznego, jest on jedynie maszyną wyposażoną w różnego rodzaju urządzenia.

CAMO jest więc nieodzowną częścią posiadania lub użytkowania dowolnego statku powietrznego.

Dzięki naszym usługom Twoja maszyna będzie utrzymana w stanie idealnej gotowości, wystarczy zlecić nam dopełnienie wszelkich obowiązków. Zajmiemy się wszystkim: od wdrożenia zaleceń biuletynów, przeglądami zdatności, poprzez kontrolę elementów o ograniczonej żywotności, na bieżącej obsłudze technicznej i modyfikacjach kończąc.
Dostarczamy wysokiej jakości indywidualnie dobrane usługi każdego dnia pomagając klientom w osiąganiu zamierzonych celów. Zapewniamy starannie opracowane programy obsługi technicznej oraz ich aktualizację w zależności od zmian zachodzących w przepisach EASA. Pomagamy w rejestracji statków powietrznych, zarówno nowych jak i tych, które zmieniają właścicieli. Ściśle przestrzegając przepisów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oferujemy naszym klientom najwyższe standardy zarządzania ich statkami powietrznymi. Wraz z rozwojem firmy planujemy wzbogacać nasz zakres zatwierdzenia o nowe typy statków powietrznych.

Z przyjemnością weźmiemy Wasze statki powietrzne pod nasze skrzydła!

Kontakt:

CAMO Zarządzanie Ciągłą Zdatnością do Lotu

[email protected]
tel. 695 178 354